Zmäkčovače vody vhodné pre Váš kávovar

Úpravne vody určené na zmäkčovanie vody pre najrôznejšie použitie ako v domácnosti, tak aj v priemysle:
– Parné a teplovodné okruhy vody,
– Systémy prípravy TUV,
– Klimatizácia a chladiace okruhy,
– Priemyselné nasadenie,
– Gastronómia,
– Domácnosti.

Nasadzujú sa všade tam, kde je potrebné zabrániť tvorbe vápenatých a horečnatých usadenín. Soľankové zmäkčovače vody (nazývané aj katexové zmäkčovače) používajú technológiu výmeny iónov vápnika a horčíka a ich nahrádzanie iónmi sodíka. Voda prechádzajúca zmäkčovačom prúdi cez vrstvu katexu, kde dochádza k výmene iónov a jej zmäkčeniu. V nastavených intervaloch automatická riadiaca jednotka spustí regeneráciu zmäkčovača vody, kde dochádza k preplachu katexu soľným roztokom (soľankou). Regenerácia sa vykonáva pomocou elektricky riadených ventilov BNT.

TYPY RIADENIA
Časové – regenerácia prebehne po nastavení času, ktorý sa odhadne na základe spotreby a tvrdosti vody. Objemové – regenerácia prebehne na základe merania skutočného prietoku.

UMIESTNENIE
Zmäkčovač vody sa umiestňuje pred zariadenie do ktorého má tiecť upravená voda alebo za hlavným prívodom vody do objektu v uzatvorených priestoroch(napr. technická mietnosť, kotoľna), kde teplota neklesá pod 5°C. Nutnosťou je i to, aby v miestnosti bolo možné napojenie zmäkčovača vody na odpadové potrubie.

Všetky soľankové zmäkčovače vody v našej ponuke sú plne automatizované s jednoduchou údržbou – užívateľ iba raz za čas doplní spotrebovanú tabletovanú soľ.

SMK – BNT

Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regenerační tabletová soľ za príplatok.

Prečítajte si viac